Jeugdbrochure
2021 - 2022

Voorwoord

Een familiale club waar ELKE speler belangrijk is. onze visie en ons streven.

Met behulp van deze jaarlijkse infobrochure willen wij u voortaan zo goed als mogelijk informeren over verscheidene belangrijke aspecten van onze jeugdwerking. We hebben wat turbulente maanden achter de rug, maar we willen allemaal vooruit naar de toekomst kijken om van KEG Gistel terug een aantrekkelijke club in de regio te maken.

Het verleden heeft ons genoopt tot het kiezen voor de jeugd en deze doelstelling zullen we blijven bewaren en bewaken.

Daarom werd er gekozen om dit seizoen geen eerste elftal in te schrijven, maar men kan gerust zijn, dat zal vanaf volgend seizoen zeker opnieuw het geval zijn om onze eigen opgeleide spelers een perspectief te bieden als voetballer bij het eerste elftal van KEG Gistel.

We danken onze vele sponsors voor hun geloof in het nieuwe project van KEG Gistel.
We danken ook alle ouders en spelers voor hun vertrouwen in de nieuwe jeugdwerking op KEG.
We danken ook alle vrijwilligers en de ouderraad voor hun inzet op KEG!
We danken tenslotte de stad Gistel en de sportraad voor hun steun aan de jeugd van KEG Gistel.

We vragen ook geduld, Rome is niet in een dag gebouwd, maar we zijn er vast van overtuigd dat we binnen enkele jaren terug een bruisende voetbalclub zullen zijn.

Missie & Vissie

Klik hier om onze Missie & Vissie tekst te lezen.

Het bestuur van KEG Gistel

KEG heeft sedert mei 2021 een nieuw bestuur onder voorzitterschap van Johan Dierendonck.

Klik hier om het voltallige bestuur te leren kennen.

Lidgeld en Kledij

Omwille van praktische redenen wordt lidgeld en kledijpakket opgesplitst. Concreet betekent dit dat u het lidgeld overmaakt op de rekening van KEG Gistel en dat u de kledij gewoon betaalt aan Deweert Sport te Oostende tijdens de bestelling (bij voorkeur ONLINE). Let wel: lidgeld is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan trainingen en wedstrijden van KEG Gistel; kledij wordt steeds vereist aan te hebben voor de wedstrijden van KEG Gistel.Lidgeld voetbalschool:                  110 Euro (2de kind = 90 euro)

Lidgeld U6:                                        150 Euro (2de kind = 130 euro)

Lidgeld U7 tem U17:                         200 Euro (2de kind = 180 euro)

Lidgeld U21 (beloften):                   220 Euro (2de kind = 200 euro)

Lidgeld A-kern:                                250 Euro (2de kind = 230 euro)

Gelieve het lidgeld te storten op de rekening van vzw KEG Gistel: BE47 0689 4172 0180
met vermelding: "lidgeld" + naam speler + geboortedatum.
Om bovenvermelde redenen vragen wij u dit te doen vóór 1 juli 2022 Indien u hieromtrent vragen of opmerkingen hebt mag u ze sturen naar onze penningmeester: finance@keggistel.be

Ploegen, trainers en contacten

Door Corona werd er aan de clubs de tijd gegeven om 2 maand later dan gewoonlijk om de jeugdploegen in te schrijven. Ook door de omstandigheden op KEG was er een tijd lang onzekerheid over het inschrijven van de ploegen. Gelukkig krijgen we nog dagelijks nieuwe inschrijvingen bij, terwijl we, net als ieder jaar en net als nog veel andere clubs, ook nog op zoek zijn naar (een tweetal) trainers.

Klik hier om naar de vacatures te gaan.

Onderstaande tabel kan dus nog zeker wijzigingen ondergaan.

Team Trainer Mailadres Strart trainingen
Voetbalschool Jacky Vaernewyck jacky.vaernewyck@icloud.com NVT
U8 Patrick Laleman patrick.laleman@telenet.be 3/aug
U10 Nick Dudal dudalnick@hotmail.com 2/aug
U11 Gregory Vermeulen greg.vermeulen@hotmail.com 3/aug
U12 Colin Coenije colin.coenije@telenet.be 3/aug
U15a Dieter Tack tackdieter@telenet.be 2/aug
U15b Johhny Droesbeke johnny.droesbeke@outlook.com 2/aug
U17 Marco Demaerel marcodemaerel@msn.com 5/aug
Beloften Hendrik Anckaert anckaerthendrik@gmail.com 20/juli
Keepers Jason Bruyneelk bruyneel.jayson@hotmail.com 18/aug
BB Ian Piette ianpiette@keggistel.be NVT
OB-MB Chris Tanghe christanghe@keggistel.be NVT

Voor de sportieve opvolging van de jeugdploegen zijn er twee coordinatoren aangetrokken:
- Voor de U6 tem de U12 : Chris Tanghe (christanghe@keggistel.be, tel: 0478332393)
- Voor de U15 tem U21 : Ian Piette (ianpiette@keggistel.be, tel: 0468290491)
Beide coordinatoren hebben ervaring bij respectievelijk KV Oostende en Cercle Brugge. Zij zijn de aanspreekpunten voor de trainers, spelers en ouders van KEG.

Trainingschema

Team Veld MA DI WO DO VR Wedstrijddag Veld Week Uur
KT OB 3   17:45 - 18:45              
KT BB 3     19:00 - 20:15            
U8 1 18:00 - 19:15   18:00 - 19:15     Zaterdag 1 1 9:15
U10 1 18:00 - 19:15   18:00 - 19:15     Zaterdag 1 1 10:30
U11 2   18:00 - 19:15   18:00 - 19:15   Zaterdag 1 1 10:30
U12 2   18:00 - 19:15   18:00 - 19:15   Zaterdag 1 1 10:30
U15a 2 18:00 - 19:15   18:00 - 19:15     Zaterdag 2 1 15:00
U15b 2 18:00 - 19:15   18:00 - 19:15     Zaterdag 1 1 16:00
U17 1   19:30 - 21:00   19:30 - 21:00   Zaterdag 2 1 9:30
Beloften 2   19:30 - 21:00     19:30 - 21:00 Zaterdag 1 1 17:00


Keepertraining

Op woensdag vindt de keepertraining plaats door de jeugdkeepertrainer, Jayson Bruyneel, tevens keepertrainer bij de provinciale ploegen van KV Oostende, dit in overleg met de betrokken trainer en coordinatoren.

Dispentatie: spelen bij jongere leeftijdsgroep

Deze procedure kan door onze GC Steve Meyns worden ingezet bij:
• Medische dispensatie, waarbij een speler in een jongere leeftijdscategorie kan deelnemen omwille van de wat latere ontwikkeling van de lichaamsbouw (laat mature groei).
• Leeftijdsdispensatie om specifieke redenen, waarbij een speler in een jongere leeftijdscategorie kan deelnemen omwille van het later starten met voetballen en dus wat minder ontwikkelde voetbalvaardigheden.
• Meisjes, die in het gemengd voetbal een jaar lager en eventueel zelf twee jaar lager kunnen spelen.

Wat te doen bij voetbalongeval

Volg deze procedure nauwkeurig en volledig, het kan u veel geld besparen!

Indien de blessure ernstig genoeg is om een arts te raadplegen moet volgende procedure stipt gevolgd worden:

1) Bij de dokter moet een formulier "Medisch Getuigschrift" ingevuld worden door de behandelende arts. Dit formulier kan je downloaden op de website van KEG in de rubriek "Documenten", of verkrijgen bij de ploegafgevaardigde of clubsecretaris. Dit formulier moet binnengebracht worden bij de clubsecretaris binnen de 8 dagen na het ongeval!

2) Daarnaast wordt het formulier "Aangifte van Ongeval" (ook te vinden bij "“Documenten" op de website) ingevuld door de clubsecretaris; daarom moet een formulier "Bijlage Voetbalongeval" (zie website: "Documenten") volledig ingevuld binnen de 4 dagen na het ongeval bij de clubsecretaris worden binnengebracht. Vergeet daarbij geen klevertje van uw ziekenfonds te kleven!

3) Na aangifte van het ongeval bij de KBVB krijgt u van de clubsecretaris opnieuw een formulier "Ontvangstbewijs-Getuigschrift van Genezing", dat moet ingevuld worden door de behandelende dokter met de datum waarop het voetballen of trainen opnieuw mag worden hernomen (is datum van genezen en opnieuw voetbal spelen).
Na het volledig en correct invullen van dit formulier door de dokter moet u dit formulier terugbezorgen aan de clubsecretaris, samen met de BEWIJZEN van de terugbetaling van het ziekenfonds. Ook bewijzen van apothekerskosten moeten hierbij worden ingediend.
HET IS VERBODEN VOETBALLEN OF TRAINEN TE HERVATTEN ZONDER DIT SCHRIFTELIJK BEWIJS VAN DE DOKTER!

4) Terugbetaling van uw onkosten wordt geregeld door de penningmeester van de club: Joerie Verbiest, nadat hij een gedetailleerd kwijtschrift van het bedrag, dat het Federaal Solidariteitsfonds van de KBVB u toekent, van de KBVB heeft ontvangen.

5) Lees ook aandachtig in de rubriek "Kinesitherapie" hoe u de behandelingen voor Kine moet aanvragen. Doe dit exact zoals aangegeven, zo niet moet u deze kosten volledig zelf betalen.

6) Alle nodige formulieren kunnen gedownloaded worden op de website van KEG, of bekomen bij de clubsecretaris of afgevaardigde.

Klik hier om naar de pagina Documenten te gaan.

Tussenkomst ziekenfonds

Bij diverse mutualiteiten krijg je een stukje terug van het betaalde lidgeld.
Op de pagina "Documenten" kan je alle documenten van de verschillende mutualiteiten terugvinden. Je kan deze eveneens terugvinden op de website van uw mutualiteit.
Gelieve het document te voorzien van een mutualiteitssticker. Stuur het formulier door naar GC Steve Meyns of breng het binnen bij uw teamtrainer of afgevaardigde binnen de 5 dagen!
U zal het formulier ingevuld terugkrijgen. U dient enkel het formulier nog in te dienen bij uw mutualiteit.

Integriteit en meldpunt

In onze club is er geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag, onder welke vorm dan ook!

De mentale en fysieke gezondheid komt op de eerste plaats in onze jeugdwerking. Pesten en geweld in welke vorm ook wordt niet getolereerd.
We verzoeken dan ook aan allen binnen onze club tot volledige medewerking!


Ingeval van problemen of moeilijkheden licht de trainer of afgevaardigde in. Zij vormen het eerste aanspreekpunt. Ook hebben zij het grootste inzicht in de spelersgroep, gezien zij er nauw betrokken bij zijn.
Bij aanhoudende of ernstige problemen wordt het bestuur ingelicht.
Voor elke vraag is er uiteraard geen standaard aanpak.
De sociale cel behandelt elke vraag of situatie door middel van een persoonlijke aanpak. We proberen de communicatie te herstellen, door te luisteren naar alle betrokken partijen en een gezamenlijk doel te bereiken. De sociale cel neemt natuurlijk altijd een neutrale positie in.

Vervoer bij uitwedstrijden

De spelers kunnen niet op de geplande uitwedstrijden aanwezig zijn als er geen vervoer is. Er wordt daarom ook gevraagd dat alle ouders hieraan in de mate van het mogelijke hun bijdrage leveren. Het hoeven niet altijd dezelfde ouders te zijn die soms jarenlang deze gewaardeerde taak op zich nemen.
Ouders die voor dit vervoer instaan en spelers meenemen naar een uitwedstrijd, worden een tijdelijk begeleider van onze club. Wij vragen dan ook met aandrang om de nodige voorzichtigheid aan de dag te brengen.
Drinken en rijden gaan nooit samen. Er wordt ook nooit gerookt in de wagen van de begeleider.
Sinds 2008 is de Belgische wetgeving omtrent het vervoer van kinderen in de auto aangepast. Meer informatie kan u vinden op de site van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid www.bivv.be.

Onze partners