Missie

KEG Gistel wil een attractieve, familiale en lokale voetbalclub zijn, met een eerste ploeg die uit vooral eigen opgeleide jeugdspelers bestaat én een solide jeugdopleiding.

Het moet mogelijk zijn om, als de club in zijn wederopbouw is gegroeid, de sportieve doelstellingen ambitieuzer te maken.

Bovendien wil KEG Gistel een financieel gezonde club zijn én blijven. Een club met een goede reputatie zowel sportief als daarbuiten (accommodatie, familiaal en lokaal karakter, opvoedkundig, …). Een club die de begrippen vriendschap, solidariteit, respect, fairplay en sportiviteit hoog in het vaandel draagt. KEG Gistel streeft er dan ook naar dat alle leden, medewerkers, sympathisanten en supporters zich betrokken én thuis voelen binnen de club en dat iedereen, die betrokken is bij de club, dit ook zo ervaart.

KEG Gistel streeft naar een jeugdwerking waarop men fier mag zijn. Concreet betekent dit dat we aan zoveel mogelijk jongens en meisjes uit Gistel en de onmiddellijke omgeving een kwaliteitsvolle voetbalopleiding willen bieden. Naast de voetbaltechnische en pedagogische aspecten hebben we ook oog voor de mentale en sociale vorming. Jongeren de mogelijkheid geven plezier te scheppen in voetbal en hen correcte, menselijke waarden mee te geven.

De club wenst dankzij een kwaliteitsvol jeugdbeleid een voorbeeldfunctie te vervullen richting maatschappij. Hoewel wij er niets op tegen hebben dat ze zich op hoger niveau verder kunnen ontwikkelen, willen wij onze spelers graag zoveel mogelijk behouden door zelf een kwalitatieve jeugdopleiding aan te bieden, aangepast aan het niveau van elke speler.

KEG Gistel is er als club van overtuigd dat een dergelijke jeugdwerking de nodige kansen moet bieden zodat eigen jeugdspelers zoveel mogelijk kunnen doorstromen naar de eerste ploeg. Daarbij streven we naar minimum 2/3 eigen jeugdspelers (gemiddelde per seizoen) voor de eerste ploeg. Om deze doelstellingen te behalen, willen we een doorstromingsstrategie uitbouwen die geleid wordt door de Sportief Verantwoordelijke en de Jeugdcoördinatoren.

Visie

Ter ondersteuning van de bovenstaande missie, richt KEG Gistel zijn visie op 3 aspecten:

Een club voor iedereen

KEG Gistel wenst een club te zijn waar iedereen zoveel mogelijk aan bod komt en waar voetbalplezier centraal staat. Naast de sportieve ambities van de eerste ploeg, wil de club in de jeugdopleiding dan ook een zo kwalitatief mogelijke opleiding aanbieden.

Dit moet gebeuren onder leiding van een trainersstaf die volgens de opleidingsfase over een geschikt trainersdiploma beschikt.

Opvoeding, normen en waarden

KEG Gistel hecht belang aan ethische normen en waarden die de club aan zijn jeugdspelers wil meegeven: orde, discipline (zelf- en ploegdiscipline), leren verliezen, teamgeest, eerlijkheid, vriendschap, respect. Daarbij is respect een héél belangrijke: de club vraagt respect voor medespelers, tegenstrevers, trainers, scheidsrechters, supporters, vrijwilligers, infrastructuur en materiaal.

Daarnaast houdt KEG Gistel ook rekening met kansengroepen in onze samenleving waaronder mensen met een ander geloof of met een andere huidskleur. Wanneer jeugdspelers/leden dienen te worden bijgestuurd, zowel op sportief als op algemeen menselijk vlak, willen we dit als club steeds steeds op een positieve, stimulerende manier doen. De club streeft er tenslotte naar om een gezond evenwicht te vinden tussen voetbal en studie.

Zowel KEG Gistel, als de trainers onderschrijven de Panathlon verklaring. Deze verklaring en het Fairplay charter hangen uit in onze kantine, samen met de 10 geboden van de jeugdtrainer.

Samenwerking met andere clubs, scholen en de gemeente

KEG Gistel wenst haar sportieve- en sociale functie verder uit te breiden door een goede samenwerking met de Stad Gistel, omliggende clubs, de Gistelse scholen en andere organisaties in de omgeving.

De club streeft naar een goede samenwerking met de gemeente, in beide richtingen (bijvoorbeeld rond organisatie paasstage en zomerkampen, maar ook inclusie van alle kinderen uit de gemeente). Ook de contacten met Gistelse scholen zijn goed, KEG Gistel deelt folders uit om spelers te rekruteren en stelt zijn werking ter beschikking voor scholen ( sportdag, tornooien…..). Samenwerkingen met andere clubs en organisaties starten en optimaliseren zijn de ambitie om KEG Gistel in de toekomst als een aantrekkelijke club in de regio te laten schitteren.